Autoturismul electric și instalațiile electrice pentru construcții

Statie incarcare electrica

Fie că vorbim de autoturisme electrice, plug-in hibrid, sau hibrid, viitorul cel mai probabil ne va conduce într-un ritm accelerat către renunțarea motorului termic folosit pe autoturisme și adoptarea motoarelor electrice cu eficienta ridicată și fiabilitate net superioada. De aceea pentru aceasta tranziție trebuie sa pregătim și echipăm cladirile cu instalații electrice ce vor alimenta statii electrice de încarcare a autoturismelor electrice.

Odata cu adoptarea Legii nr. 101/2020 ce a intrat în vigoare anul 2020, pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor se impune instalarea de stații de incarcare electrice pentru clădiri nerezidențiale noi cât și pentru cele existente cât si a după cum urmează:

CAP VII- ART. 13

In cazul clădirilor nerezidențiale noi, precum și în cazul renovării majore a clădirilor nerezidențiale, care au mai mult de 10 locuri de parcare, altele decât cele deținute și ocupate de întreprinderi mici și mijlocii, investitorii/proprietarii acestora, după caz, sunt obligați să instaleze cel puțin un punct de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum și tubulatura încastrată pentru cablurile electrice pentru cel puțin 20% din locurile de parcare prevăzute, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice, atunci când:

a) parcarea se situează în interiorul clădirii și, în cazul renovărilor majore, măsurile de renovare includ parcarea sau infrastructura electrică a clădirii;

b) parcarea este adiacentă clădirii și, în cazul renovărilor majore, măsurile de renovare includ parcarea sau infrastructura electrică a parcării.

(2) În cazul clădirilor nerezidențiale existente cu peste 20 de locuri de parcare, proprietarii acestora au obligația de a instala până la data de 1 ianuarie 2025 un număr de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice minimum egal cu 10% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de două puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice. Excepție fac clădirile nerezidențiale existente, deținute și ocupate de întreprinderi mici și mijlocii.

(3) În cazul clădirilor rezidențiale noi, precum și în cazul renovării majore a clădirilor rezidențiale existente, care au mai mult de 10 locuri de parcare, investitorii/proprietarii acestora, după caz, sunt obligați să asigure instalarea tubulaturii încastrate pentru cabluri electrice pentru fiecare loc de parcare, pentru a permite instalarea într-o etapă ulterioară a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice în următoarele cazuri:

a) parcarea se situează în interiorul clădirii și, în cazul renovărilor majore, măsurile de renovare includ parcarea sau infrastructura electrică a clădirii;

b) parcarea este adiacentă clădirii și, în cazul renovărilor majore, măsurile de renovare includ parcarea sau infrastructura electrică a parcării.

Share this post


Call Now Button