Ghid Contract individual Apa Nova – Separare bransament

Bransamentul este componenta din reteaua publica de alimentare cu apa ce asigura conexiuneContract individual Apa Nova - Bransament individual dintre reteaua publica de distributie si retaua interioara a unei incinte sau a unei cladiri. Bransamentul pana la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul, apartine retelei publice de distributie. Conform art. 31 alin. (1) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata, furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se realizeaza de catre operator numai pe baza de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv.

Pasi de urmat pentru incheierea unui contract individual de bransament:

In vederea incheierii contractelor individuale de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru apartamentele dintr-un condominium, trebuie intocmita/depusa, potrivit Legii nr. 241/2006, republicata, urmatoarea documentatie:

  • acordul scris al tuturor proprietarilor privind incheierea contractelor individuale pentru fiecare apartament dintr-un condominiu, exprimat prin hotararea adunarii generale a asociatiei luata cu unanimitate de voturi;
  • schema instalatiei interioare a condominiului cu distributie pe verticala a apei reci;
  • document din care sa rezulte achitarea la zi a debitelor pentru serviciile furnizate condominiului de catre operator;
  • planul actualizat al instalatiei interioare de alimentare cu apa (schema funcionala a coloanelor), realizat de un proiectant autorizat, astfel incat operatorul sa poata stabili locul de amplasare a contoarelor de apa rece;
  • acordul tuturor proprietarilor cu privire la impartirea consumurilor de apa pentru spatiile comune, precum si a pierderilor pe instalatiile interioare de apa (diferentele dintre consumurile inregistrate de bransamentul condominiului si suma consumurilor individuale), repartizate egal pe unitate imobiliara;
  • declaratia proprietarilor prin care acestia isi asuma mentinerea instalatiei interioare de alimentare cu apa intr-o buna stare de functionare, de la contorul montat pe bransamentul condominiului;
  • acordul tuturor proprietarilor in vederea utilizarii instalatiei interioare comune de canalizare si a racordului de canalizare;
  • certificatele metrologice emise de producator/laboratorul autorizat metrologic pentru contoarele de apa cu citire la distanta montate in toate proprietatile individuale care se predau operatorului;
  • copii de pe actele de propritate, carte de identitate ale persoanelor fizice sau copia Certificatului Unic de Inregistrare la Registrul Comertului si/ sau a Certificatului de Inregistrare Fiscala, in cazul persoanelor juridice.

Pentru studierea integrala a cerintelor Apa Nova se poate accesa urmatorul link: https://www.apanovabucuresti.ro/informatii-utile/formulare-i-documente/

Avantaje separare bransament

Avantajele separarii bransamentului de apa rece sunt multiple prin faptul ca fiecare beneficiar/proprietar poate avea un contract individual de apa incheiat cu furnizorul de apa potabila , avand posibilitatea de a separa costurile ce in mod normal sunt impartite in sistem “pausal” cu alti propietari si posibilitatea de a platit o factura corecta prvind consumul de apa rece fara de a mai tine cont de consumul celoralti utilizatori din bloc, casa multifamiliala sau alte incinte.

In cazul in care optati pentru o separare de bransament/contorizare,  Evolve Engineering, in calitate de firma autorizata de proiectare de instalatii pentru constructii va poate ajuta cu elaborarea proiectului de instalatii necesar. Puteti solicita o oferta prin intermediul paginii de CONTACT.

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Call Now Button